Služby

K těmto službám patří i další práce jakou jsou: oplocení, příjezdové cesty, odstavné plochy, chodníky, přípojky k inženýrským sítím, terénní úpravy, přeprava materiálu, obkladačské práce...

Naše mechanizace:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování